日本語          中文          한국어          English          Tiếng Việt

(2020年2月)

Năm nay Nhật Bản đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo. Cứ 4 năm 1 lần, Thế vận hội Olympic Mùa hè lại được tổ chức. Có một điều đặc biệt là năm tổ chức Olympic trùng với năm nhuận. Vì vậy, tháng 2 năm nay có 29 ngày. Thời gian để Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt trời không phải là 365 ngày mà là 365,2422 ngày. Chính vì lí do này nên mới có sự điều chỉnh số ngày trong năm dẫn tới có năm nhuận. Lúc còn nhỏ, tôi cho rằng những đứa trẻ có ngày sinh là 29 tháng 2( 4 năm mới có 1 lần) là một điều thần bí vô cùng. Vậy tại sao tháng 2 lại chỉ có 28 ngày? Hiện nay, thời gian 1 năm được tính từ tháng 1 tới tháng 12. Tuy nhiên, vào thời đại Roma, người ta lại tính 1 năm bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 2. Hoàng đế thời kỳ này là Julius Caesar, đã quy định 1 năm có 365 ngày, tháng lẻ có 31 ngày, tháng chẵn có 30 ngày, số ngày còn lại của năm sẽ là số ngày của tháng cuối cùng trong năm – tháng 2. Vì vậy, tháng 2 tuy là tháng chẵn, nhưng bị giảm 1 ngày còn 29 ngày. Tuy nhiên,Vị hoàng đế tiếp theo là Augustus đã cảm thấy bất mãn vì tháng sinh của mình là tháng 8 chỉ có 30 ngày. Ông quyết định thay đổi tháng 8 có 31 ngày. Chính vì tháng 8 tăng thêm 1 ngày nên nếu không điều chỉnh gì khác thì số ngày trong năm sẽ tăng thêm 1 ngày. Do đó, các tháng tiếp theo đã có thay đổi: tháng 9 có 30 ngày, tháng 10 có 31 ngày, tháng 11 có 30 ngày… Cuối cùng là tháng 2 chỉ còn 28 ngày.
Nói tới sự kiện tháng 2, phải nhắc tới Tiết xuân phân vào ngày 3 tháng 2. (Rải đậu xua đuổi tà ma)
Mọi người cũng đừng quên Lễ tình nhân Valentine nhé!
・Ngày 26 tháng 2 (Thứ 4) Kỳ thi định kỳ Asuka Gakuin.
・Ngày 27 tháng 2 (Thứ 5), Ngày 28 tháng 2 (Thứ 6) Nghỉ sau thi.