日本語          中文          한국어          English          Tiếng Việt

(Tháng 6 năm 2020)

Tháng 6 là thời điểm hầu hết các quần đảo của Nhật Bản bước vào mùa mưa (Tsuyu). Mùa mưa là những cơn mưa đầu mùa hạ. Trong tiếng Nhật, ngoài cách đọc “Tsuyu” thì mùa mưa còn được đọc là “Baiu”. Có giả thuyết cho rằng: vào thời điểm hoạt động mạnh của mùa mưa có độ ẩm cao, dễ sản sinh ra nấm mốc nên chữ [Nấm mốc](Bai) trong từ [Vi khuẩn nấm mốc](Baikin) được sử dụng, tạo thành cách đọc khác của của mùa mưa là Mi Vũ (Baiu). Cũng có giả thuyết cho rằng: thời điểm này cũng là mùa quả mận chín nên mùa mưa được gọi là Mai Vũ (Baiu).
Tháng 6 cũng là thời điểm cần đặc biệt phải chú ý đến thực phẩm. Bởi vì lúc này rất dễ sản sinh ra nấm mốc, ngoài việc phải chú ý đến cách nấu ăn hay xử lý thực phẩm để tránh bị hỏng thì còn có nguy cơ phát sinh ngộ độc thực phẩm. Vì là mùa khí hậu như vậy cho nên cần tích cực đề cao hoạt động của hệ tiêu hóa, việc lưu ý đến tình trạng biếng ăn là rất quan trọng. Trong trường hợp có khoảng thời gian trống khá dài từ lúc nấu ăn xong đến khi ăn thì nhất định phải đun nóng lại. Ngoài ra không được quên việc thường xuyên rửa tay nhé.