日本語          中文          한국어          English          Tiếng Việt

(Tháng 11 năm 2020)

Ngày 3 tháng 11 là “Ngày văn hóa”. Vào đầu thời kỳ Chiêu Hòa có cách gọi là “Tiết Minh Trị” nhưng đến năm Chiêu Hòa thứ 22 đã hủy bỏ cách nói này. Ngày 3 tháng 11 năm Chiêu Hòa 21, Hiến Pháp Nhật Bản được ban hành, bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 năm của năm tiếp theo (Ngày kỷ niệm Hiến Pháp) đã được thi hành. Bởi vì trong Hiến Pháp Nhật Bản đánh giá sự quan trọng của văn hóa và hòa bình nên từ ngày 3 tháng 11 năm Chiêu Hòa 23 đã lập ra “Ngày văn hóa”. Ngày này không giống như những ngày nghỉ lễ thứ 2 vui vẻ “Ngày thể dục” và “Ngày kính lão” (một phần ngày nghỉ lễ của công dân có khởi nguồn từ việc thay đổi từ ngày nghỉ cố định thành ngày thứ 2 của những tuần đặc biệt nên người dân được nghỉ 2 ngày liền là chủ nhật và thứ 2). Ngày mùng 3 là ngày đặc biệt quan trọng.

-Ngày 8 tháng 11 (chủ nhật)  Kỳ thi Du học sinh

Asuka gakuin sẽ ủng hộ học sinh hết mình!