日本語          中文          한국어          English          Tiếng Việt

(Tháng 7 năm 2022)

Đài khí tượng gọi những ngày nhiệt độ cao nhất trên 25℃ là “Ngày hè” (Natsubi), những ngày nhiệt độ cao nhất trên 30℃ là “Ngày giữa hè” (Manatsubi). Từ sau năm 2007, có thêm khái niệm mới “Ngày nắng gay gắt” để chỉ những ngày nhiệt độ cao nhất trên 35℃. Năm nay, nắng nóng gay gắt kéo dài, kéo theo những ngày nhiệt độ cao nhất lên tới trên 40℃ (Ngày nắng khốc liệt – Kokushobi), có những đêm nhiệt độ thấp nhất cũng trên 30℃ (Đêm nóng nực – Chounettaiya). Số lượng người bị ngất vì sốc nhiệt tăng mạnh qua các năm. Mọi người hãy chú ý uống nhiều nước bổ sung muối và nghi ngơi đầy đủ nhé.

・Đến ngày 21 tháng 8                  Kỳ nghỉ hè của du học sinh

・Từ ngày 11 tháng 8 tới 17 tháng 8       Kỳ nghỉ hè của khóa Ippan

・Từ ngày 11 tháng 8 tới ngày 15 tháng 8  Lịch nghỉ hè của Văn phòng Asuka Gakuin

Asuka Gakuin mong các học sinh giữ sức khỏe tốt để quay lại học sau kỳ nghỉ hè.

(Tháng 7 năm 2022)

by asuka-gakuin time to read: 1 min
0