日本語          中文          한국어          English          Tiếng Việt

(Tháng 11 năm 2022)

Ngày nghỉ lễ mùng 3 tháng 11 là Ngày lễ văn hóa. Đúng như tên gọi của ngày này, nhiều trường Cấp 3, Đại học có tổ chức Lễ hội văn hóa. Có lẽ có người sẽ thắc mắc rốt cuộc Ngày lễ văn hóa là ngày gì. Ngày 3 tháng 11 năm 1946, Chính phủ công bố Hiến pháp quy định về ngày này. Nửa năm sau đó, ngày 3 tháng 5 năm 1947, Hiến pháp bắt đầu có hiệu lực. Ngày Công bố Hiến pháp, ngày 3 tháng 11 đã trở thành ngày mang ý nghĩa “Dựa theo tinh thần của Hiến pháp mới, thúc đầy hoạt động Văn hóa đề cao Tự do và Hòa bình”. Nói 1 cách đơn giản, đây là 1 ngày “Cảm tạ nền Hòa bình, Chạm tới Nghệ thuật, Thúc đẩy Trào lưu, phong trào, Tận hưởng Cuộc sống”. Ngày 23 tháng 11 là Ngày lễ Cảm tạ lao động. Trước chiến tranh, với tên gọi Ninamesai(Lễ hái gạo), người dân gọi ngày này là ngày để cảm tạ sự dồi dào của Nông sản. Sau Chiến tranh, khi điều chỉnh các quy định Hiến pháp về các Ngày lễ Quốc dân, có ý kiến cho rằng nên cảm ơn sự đóng góp công sức của tất cả mọi người, kể cả những người không làm Nông nghiệp. Chính vì vậy ngày này được đặt tên thành Ngày lễ Cảm tạ lao động.

・Ngày 5 tháng 11: Kì thi J-Test  (Hội trường Asuka Gakuin)

Mùa đông sắp tới rồi nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe để không bị cảm lạnh nhé!

(Tháng 11 năm 2022)

by asuka-gakuin time to read: 2 min
0