日本語          中文          한국어          English          Tiếng Việt

 (Tháng 2 năm 2019)

 Tiết phân là cách gọi ngày trước ngày bắt đầu của mỗi mùa (lập xuân-lập hạ-lập thu-lập đông) , đặc biệt là lập xuân ở Nhật Bản là được coi trọng vì đây là thời điểm bắt đầu của một năm. Dần dần cứ nói đến Tiết phân thì người ta liền nghĩ ngay đến ngày trước ngày Lập xuân. Lập xuân năm nay là ngày 3 tháng 2. Vào Tiết phân, người ta có phong tục tập quán là lặng im thưởng thức món ăn sushi cuộn dày (futomakizushi) và hướng tới may mắn. Ehou có nghĩa là,góc hướng tốt trong năm, chỉ ra hướng có các vị Phúc thần ngự trị. Có 4 phương may mắn là Bắc Tây Bắc-Đông Đông Bắc-Nam Đông Nam-Tây Tây Nam. Cứ sau 5 năm thì 4 hướng này sẽ lặp lại theo thứ tự: Đông Đông Bắc->Tây Tây Nam->Nam Đông Nam->Bắc Tây Bắc->Nam Đông Nam. Phương may mắn của năm nay là Đông Đông Bắc. “Ehoumaki” (sushi cuộn dày) là món ăn truyền thống vào dịp Tiết phân. Nghe nói món ăn này được triển khai bán lần đầu tại hệ thống conbini seven eleven, sau đó từ năm 2000 trở đi được lan rộng ra toàn quốc. Futomaki phổ thông đa số được cho 7 loại nhân vào để đại diện cho 7 vị Phúc thần.
・Ngày 4 tháng 2 (Thứ 2)-Ngày 5 (Thứ 3) Nghỉ Xuân phân
・Ngày 27 tháng 2 (Thứ 4) Kỳ thi định kỳ của trường ASUKA GAKUIN
・Ngày 28 tháng 2 (Thứ 5)-Ngày 1 tháng 3 (Thứ 6) Nghỉ sau kỳ thi
ASUKA GAKUIN đang tuyển học sinh kỳ tháng 7 và rất hân hoan đón chờ các bạn!