日本語          中文          한국어          English          Tiếng Việt

Tháng 5 năm 2019

Vào thời điểm mùa xuân, có loại bánh kiểu Nhật tên là Sakura Mochi. Sakura Mochi theo phong cách Kantou nổi tiếng với vỏ bánh được làm bột lúa mì, còn Sakura Mochi theo phong cách Kansai thì lại được làm từ nguyên liệu gạo nếp. Lá của bánh Sakura Mochi được cho là lá cây ooshimazakura được ướp muối, trồng tại vùng Izuchi. Người ta sử dụng lá bọc bánh với mục đích để chống bánh bị khô lại và tạo mùi hương của lá. Hiệp hội bánh kiểu Nhật toàn quốc khuyến khích không nên ăn những chiếc lá này.
Lý do là vì, khi làm như vậy người ta sẽ cảm nhận được nguyên vẹn hương vị tự nhiên của bánh.
– Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 ASUKA GAKUIN nghỉ 10 ngày liền
– Ngày 10 tháng 5 Đại hội thể thao ASUKA GAKUIN