日本語          中文          한국어          English          Tiếng Việt

Khóa học vào đại học

Khóa học Kỳ nhập học
Khóa học 2 năm Nhập học tháng  4
Khóa học 1 năm 9 tháng Nhập học tháng  7
Khóa học 1 năm 6 tháng Nhập học tháng 10
Khóa học 1 năm 3 tháng Nhập học tháng  1
· Dành cho người học nhằm mục tiêu học lên đại học, đây là khóa học toàn diện và học mỗi ngày.
· Khóa học được thiết kế nhằm giúp sinh viên hiểu được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản bằng cách sử dụng các mẫu câu cơ bản và nắm vững 4 kỹ năng ( nói, nghe, đọc và viết ) luôn được yêu cầu khi tham dự vào các tổ chức giáo dục cao cấp ở Nhật.
· Cứ mỗi 3 tháng sinh viên sẽ tham gia kỳ thi quý là kỳ thi mà sinh viên được rèn luyện khả năng ngôn ngữ của mình và trao đổi với giáo viên về cách học tiếng Nhật hiệu quả.
· Từ lớp trung cấp trở lên sẽ có sự phân loại lớp dựa vào trình độ và mục đích học tập, học sinh có thể học ở lớp phù hợp với năng lực của mình.
※ Khóa học 4 giờ/ ngày * 5 ngày trên tuần từ thứ 2 tới thứ 6 ( 20 giờ/ tuần)

 

Lớp buổi sáng Lớp buổi chiều
Giờ thứ 1 và 2 9:30~11:00 13:15~14:45
Giờ thứ 3 và 4 11:15~12:45 15:00~16:30

 

Nội dung Khóa học vào đại học

 Sơ cấp

Học ngữ pháp, chữ hán, từ vựng cơ bản và những kỹ năng diễn đạt cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
Phát triển kỹ năng giao tiếp thực hành nhằm diễn đạt được suy nghĩ bằng các mẫu câu cơ bản.
Học cách đọc và viết các mẫu câu đơn giản.

 

Trung cấp

Học ngữ pháp một cách có hệ thống và xây dựng vốn từ vựng, chữ hán nhằm đạt được khả năng giao tiếp tiếng Nhật tự nhiên.
Phát triển các kỹ năng diễn đạt nhằm đưa ra sự giải thích hợp lý về những điều bạn nghĩ hay những điều đang diễn ra trong xã hội.
Phát triển các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu qua các giáo trình khác nhau.
Có các chương trình học thiết kế để chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật (trình độ N2), kỳ thi du học sinh, và các bài luận.

 

Cao cấp

Đạt được các kỹ năng tiếng Nhật trình độ cao bằng cách học những cách diễn đạt, từ vựng, chữ hán phong phú,.
Học từ vựng, chữ hán và các cách diễn đạt khó nhằm đạt được các kỹ năng tiếng Nhật trình độ cao. Đạt được kỹ năng trao đổi và diễn đạt ý kiến dựa trên việc sử dụng một cách toàn diện từ vựng đã học và ngữ pháp.
Có các khóa học nhằm chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật ( trình độ N1)

※ Theo từng kỳ nhập học, hơn nữa nội dung học được phân chia chi tiết nên, người học có thể tham gia lớp học phù hợp với mình

 

Sơ cấp Trung cấp Cao cấp
Khóa 2 năm Tháng 4

(9 tháng)

Tháng 1

(9 tháng)

Tháng10

(6 tháng)

Khóa 1 năm 9 tháng Tháng 7

(6 tháng)

Tháng 1

(9 tháng)

Tháng10

(6 tháng)

Khóa 1 năm 6 tháng Tháng 10

(9 tháng)

Tháng7

(6 tháng)

Tháng1

(3 tháng)

Khóa 1 năm 3 tháng Tháng 1

(6 tháng)

Tháng 7

(9 tháng)

Tháng1

(3 tháng)

 

 

Khóa học ngắn hạn

· Dành cho người sống tại Nhật Bản và muốn học những kỹ năng hội thoại hàng ngày.
· Được thiết kế để nâng cao kỹ năng giao tiếp, từ vựng, ngữ pháp, biến đổi theo nhu cầu của học viên .Ngoài ra còn giới thiệu thêm văn hóa của Nhật bản
・Những đối tượng có nguyện vọng dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật, có lớp học cung cấp những hướng dẫn và kiến thức thực hành nhằm thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật ( JLPT N2 và N1)
※ Thời gian học: khai giảng: tháng 1, 4, 7, 10      Mỗi khóa học 3 tháng
Khóa sơ cấp: 3 ngày/ tuần       Khóa trung và cao cấp: 2 ngày/ tuần
Từ 9: 30 ~ 11: 50 ( nghỉ 5 phút giữa giờ)
9:30~11:50 (has 5-minute break)

 

Ngày học
Khóa sơ cấp I Thứ 2, 4, 6
Khóa sơ cấp II Thứ 2, 4, 6
Khóa trung cấp Thứ 3, 5
Khóa cao cấp Thứ 3, 5

 

(LỚP SƠ CẤP I, II)

Lớp hàng ngày  9:30~12:45

Tiền nhập học   31.500 yên   Tiền học phí(3 tháng) 126.000 yên

Lớp 1 tuần 3 buổi(Thứ hai-Thứ tư-Thứ sáu) 9:30~11:50

Tiền nhập học   15.750 yên   Tiền học phí(3 tháng) 73.500 yên

 

 (LỚP TRUNG C ẤP I)

Lớp hàng ngày  9:30~12:45

Tiền nhập học   31.500 yên   Tiền học phí(3 tháng) 126.000 yên

Lớp 1 tuần 2 buổi(Thứ 3-Thứ năm) 9:30-11:50

Tiền nhập học   15.750 yên   Tiền học phí(3 tháng) 46.200 yên

 

(LỚP TRUNG CẤP II)

Lớp hàng ngày  9:30~12:45

Tiền nhập học   31.500 yên   Tiền học phí(3 tháng) 126.000 yên

※ Tiền giáo trình tính riêng

 

Nội dung Khóa học ngắn hạn

Sơ cấp

Học cách đọc và viết hiragana, katakana
Học ngữ pháp nhập môn và từ vựng đặt trọng tâm vào nói và nghe để đạt được khả năng tiếng Nhật tối thiểu cần thiết cuộc sống thường ngày.

 

Trung cấp

Học ngữ pháp cơ bản, từ vựng, và những diễn đạt hữu ích cho cuộc sống hàng ngày.
Hiểu được phong tục và văn hóa Nhật Bản; đạt được kỹ năng giao tiếp hữu ích cho các tình huống cuộc sống thực tế.
Phát triển kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu.

 

Cao cấp

Đạt được khả năng đọc, viết, nghe và nói tiếng Nhật một cách toàn diện.
Đạt được những kỹ năng giao tiếp trình độ cao để diễn đạt, bày tỏ ý kiến về những vấn đề thời sự như báo chí, tin tức.
Học ngữ pháp, từ vựng, luyện đọc, nghe dành cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1, N2.